مشاور آماده گفتگو با شما است

نمک پتروشیمی 0 تا 25 میلی متر

ذخایر نمکی در گونه‌های مختلف که با انجام عملیات فرآوری و مشخص کردن میزان خلوص امکان استفاده در صنایع پتروشیمی، درحال‌حاضرپاسخگوی بخش گسترده ای از نیازهای صنایع پتروشیمی است. مروارید بندرپل ذخایر نمکی فراوانی را در اختیار داشته که نه تنها قادر به تامین نیاز صنایع پتروشیمی داخلی است بلکه توان صادرات و تامین نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز دارد.