مشاور آماده گفتگو با شما است

نمک جاده 0 تا 5 میلی متر

سالهاست که از نمک برای یخ زدایی و رفع لغزندگی در خیابانها ، معابر و جاده ها به همراه مخلوط شن وماسه استفاده می شود و برای این کار درصدی از نمک را به این مخلوط اضافه می کنند.
ازآنجائی که سایر روشهای یخ زدایی که هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد بسیار هزینه بر می باشد، موجب شده نمک پاشی در میان بقیه روشهای یخ زدایی خیابان ها ومعابر شهری ما درفصل زمستان حرف اول را بزند.
از بین مواد رایج راهداری زمستانی سنگ نمک یا کلرید سدیم در بالاترین رده قرار دارد وتا امروز نمک بهترین ماده یخ زدا بوده و می باشد .درراه های شریانی و نواحی شهری بیشتراز نمک خالص و در راههای روستائی وکم اهمیت تر مخلوط نمک و ساینده ها استفاده می شود.