مشاور آماده گفتگو با شما است

نمایندگی کشتیرانی

شرکت مروارید بندرپل با بهره گیری از کارشناسان و مدیران مجرب در حفاظت از حقوق و منافع مالکان کشتی و تکریم مشتریان و ارباب رجوع در منطقه توانسته است خود را در بین شرکت های بزرگ دیگر به خوبی معرفی نماید. مروارید بندرپل در چهار چوب قراردادهای نمایندگی با رعایت استانداردهای بین المللی مبادرت به ارائه خدمات در قالب نمایندگی محلی (Full Agency Service  ) حافظ منافع مالکان کشتی ( OPA) و نماینده اجاره کنندگان کشتی (Charterer's  Agent) فعالیت می نماید.

ما مفتخریم علاوه بر ارائه خدمات نمایندگی به شرکتهای حمل کانتینری، حمل فله  و اخذ نمايندگی خطوط کشتيرانی داخلی و خارجی بويژه در بنادر ايران و ارائه خدمات به کشتيها ، عقد قرارداد حمل کالا با شرکتها ، سازمانها ، موسسات دولتی و غير دولتی برای صادرات و واردات ، حمل  و نقل هر گونه کالای مجاز در داخل و خارج کشور ، ترانزيت کالا ، شرکت در مناقصه و مزایده ها ، صادرات خدمات کشتيرانی به مشتریان در ارائه خدمات پرسنلی به کارکنان دریایی کشتیها ، تدارکات فنی و تهیه آذوقه مورد نیاز کشتیها ، تامین آب و سوخت مورد نیاز کشتیها ،نظارت بر عملیات تخلیه ، بارگیری و بارشماری کالا ، هماهنگی با شرکتهای تعمیراتی و موسسات و ارگانهای ذیربط جهت بازرسی از کشتی و کالا ، تسویه و ترخیص کالا در بنادر ، هماهنگی با گمرک و سازمان بنادر، عملیات صادرات کانتینری و دیگر عملیات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پیشتاز می باشیم.