مشاور آماده گفتگو با شما است

الگو شماره 255

تایل های گچی مروارید بندرپل تحت نام تجاری جی پل و پل جیپسم در سقف های کاذب کاربرد دارند. این نوع تایل با روکش PVC و پوشش آلومینیوم در پشت آن تولید شده و در مکان هایی که احتمال ریزش آب ناشی از تعریق بر پشت تایل وجود دارد مانند محل عبور لوله های تاسیساتی و یا در مناطق مرطوب مورد استفاده قرار می گیرند.

ابعاد

600 x 600 میلی مترمربع