مشاور آماده گفتگو با شما است

مخلوط کوهی

گروهی از مصالح است که شن و ماسه کوهی نیز می گویند و در در زیرسازی ها، محوطه سازی و راه سازی استفاده می‌گردد.