مشاور آماده گفتگو با شما است

نمک پودری 0 تا 0.3 میلی متر

این دسته از نظر سايز دانه ها ، به آن نمک پودری یا پودر نمک می گویند و به دليل مصرف صنعتی زياد ، به آن نمک نرم صنعتی نيز گفته می شود. 

موارد مصرف

شرکت نفت و صنایع پترو شیمی – برف روبی - اسید سازی – دباغی – تصفیه …