مشاور آماده گفتگو با شما است

تماس با ما

فروش داخلی

سنگ گچ

فروش تهران :
تلفکس : 48016000 021 - 44627408 021
همراه : 09121780634
ایمیل :           sales@mbpol.com
فروش بندرعباس :
تلفن : 32235771 076 - 32240617 076 - 32246722 076
فکس : 32235772 076
همراه : 09177677251
ایمیل  :           haroon.daneshvar@yahoo.com
فروش معدن :
تلفن : 09177608206 - 09027608206
ایمیل  :           morvarid.pol@gmail.com


پودر گچ، گچبرگ، تایل سقفی گچی

فروش تهران :
تلفکس : 48016000 021 - 44627408 021
همراه : 09121780634
ایمیل  :           sales@mbpol.com
فروش بندرعباس :
تلفن : 32235771 076 - 32240617 076 - 32246722 076
فکس : 32235772 076
همراه : 09177677251
ایمیل  :           haroon.daneshvar@yahoo.com
فروش معدن :
تلفن : 09177608206 - 09027608206
ایمیل :           gypsumplantmorvarid@gmail.com


سنگ نمک

فروش تهران :
تلفکس : 48016000 021 - 44627408 021
همراه : 09121780634
ایمیل :           sales@mbpol.com
فروش بندرعباس :
تلفن : 32235771 076 - 32240617 076 - 32246722 076
فکس : 32235772 076
همراه : 09177677251
ایمیل :           haroon.daneshvar@yahoo.com
فروش معدن :
تلفن : 09397697090
ایمیل :           morvaridbandarpolsalt@gmail.com


سنگ آهک، شن و ماسه

فروش تهران :
تلفکس : 48016000 021 - 44627408 021
همراه : 09121780634
ایمیل :           sales@mbpol.com
فروش بندرعباس :
تلفن : 32235771 076 - 32240617 076 - 32246722 076
فکس : 32235772 076
همراه : 09173612764
ایمیل :           morvaridbandarpol@gmail.com
فروش معدن :
تلفن : 09393612764 - 09373612764 - 09904042764
همراه : 09173612764
ایمیل :           goharbandarpol@gmail.com


کشتیرانی، تخلیه و بارگیری، خدمات بندری

دفتر اسکله شهید رجائی :
تلفن : 09364258181 - 09172999918
ایمیل :           redbuoy.port@yahoo.com
دفتر بندرعباس :
تلفن : 32235771 076 - 32240617 076 - 32246722 076
فکس : 32235772 076
همراه : 09171633224
ایمیل :           morvaridbandarpol@gmail.com
دفتر تهران :
تلفکس : 48016000 021 - 44627408 021
همراه : 09121780634
ایمیل :           sales@mbpol.com


فروش خارجی

دفتر تهران :
تلفکس : 48016000 021 - 44627408 021
همراه : 09121780634
ایمیل :           sales@mbpol.com
دفتر بندرعباس :
تلفن : 32235771 076 - 32240617 076 - 32246722 076
فکس : 32235772 076
همراه : 09171633224
ایمیل :           morvaridbandarpol@gmail.com
دفتر امارات متحده عربی :
تلفن : 0097172279792
فکس : 0097172279699
همراه : 00971501080157 - 00971569357830
ایمیل :             sales@wasitgroup.com

دفتر تهران

 • آدرس:تهران - اتوبان ستاری شمال - بلوار میرزابابائی - پلاک 168 - طبقه اول واحد 1
 • تلفن:44627408 021
 • تلفن:44627539 021
 • ایمیل:Sales@mbpol.com

دفتر بندر عباس

 • آدرس:بندر عباس - سه راه دلگشا - ساختمان کیش - طبقه دوم - واحد 201 - مروارید بندر پل
 • تلفن:2235771 0763
 • تلفن:2240617 0763
 • تلفن:2246722 0763
 • فکس:2235772 0763
 • ایمیل:Sales@mbpol.com

کارخانه گچ پودر،گچ برگ، تایل سقفی گچی

 • آدرس:بندرعباس - شهرستان خمیر - بندرپل کیلومتر4 جاده بندر خمیر
 • تلفن:7595950 0902
 • ایمیل: Factory@mbpol.com

کارگاه و معدن سنگ گچ

 • آدرس:بندرعباس - شهرستان خمیر - بندرپل کیلومتر4 جاده بندر خمیر
 • تلفن : 7608206 0902
 • تلفن : 7608206 0917
 • ایمیل:morvarid.pol@gmail.com

معدن آهک ، شن و ماسه

 • بندرعباس-شهرستان خمیر- روستای گریشیخ- کیلومتر 2 جاده بندرخمیر
 • تلفن : 3612764 0937
 • تلفن : 3612764 0939
 • ایمیل:goharbandarpol@gmail.com

معدن شن و ماسه

 • بندرعباس- شهرستان خمیر- روستای چاهرو- کیلومتر 2 جاده کهورستان
 • تلفن : 4042764 0990
 • ایمیل:goharbandarpol@gmail.com

معدن نمک

 • بندرعباس- جاده کشتی سازی- روبروی روستای بوستانو- جاده فرو آلیاژ گنو کیلومتر 7
 • تلفن : 7697090 0939
 • ایمیل:morvaridbandarpolsalt@gmail.com

کشتی سازی

 • بندرعباس- بندرپل- روبروی اسکله بندرپل

محوطه اختصاصی دویست هکتاری

 • بندرعباس- بندرشهید رجائی- محوطه 200 هکتاری
 • تلفن : 4258181 0936
 • تلفن : 2999918 0917
 • ایمیل:redbuoy.port@yahoo.com

محوطه اختصاصی خلیج فارس

 • بندرعباس- بندرشهید رجائی- اسکله خلیج فارس
 • تلفن : 4258181 0936
 • تلفن : 2999918 0917
 • ایمیل:redbuoy.port@yahoo.com